Geschiedenis W.M.H.C. Avanti

W.M.H.C. Avanti werd opgericht op 3 oktober 1933. De wedstrijden werden vanaf dat moment gespeeld op een door de familie Demkes beschikbaar gesteld grasveld aan de Groenloseweg.

In 1955 verhuisde W.M.H.C. Avanti naar het toenmalige kampeercentrum "De Hoge Wieber". In 1978 kreeg Avanti de beschikking over een aantal grasvelden op het Sport- en Recreatiepark "Jaspers" aan de Honesweg. Een bloeiende jeugdafdeling heeft toen gezorgd voor een sterke basis.

Vanaf 1995 ontstond door een sterke ledengroei de behoefte aan een betere veldaccommodatie. Inmiddels werd in Nederland door vrijwel alle verenigingen op kunstgras gespeeld. Met veel moeite en met grote inspanning van de leden kon in 2002 een schitterend kunstgrasveld gerealiseerd worden. Hiermee werd de toekomst voor Avanti veiliggesteld.

Momenteel telt W.M.H.C. Avanti ruim 300 leden die met 21 teams deelnemen aan de competitie. Zowel dames 1 als heren 1 spelen in de in de 4e klasse; bij beide teams liggen de aspiraties op een hoger vlak. Het technisch beleid van de vereniging is gericht op actieve verbetering van het niveau van de hockeykwaliteit.

W.M.H.C. Avanti is een zeer actieve hockeyvereniging en heeft een vooraanstaande positie in de regio Oost-Gelderland.


Oude teamfoto