Inschrijfformulier

Dit formulier kun je gebruiken om je aan te melden als proeflid, lid of vrijwilliger.
Op de pagina met veel gestelde vragen (FAQ) vind je meer informatie over het lidmaatschap, zoals de hoogte van de contributie en de teamindeling.

Algemene voorwaarden en privacyverklaring


 
   
Persoonsgegevens speler
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Adresgegevens speler
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Contactgegevens
   
 
   
 
   
 
   
 
Rekeninggegevens
  De rekeninggegevens worden gebruikt voor het automatisch incasseren van de contributie. Voordat de incasso wordt uitgevoerd wordt er een factuur gestuurd. Als er geen machtiging is afgegeven voor de incasso kan er ook met iDEAL worden betaald. Bij een proeflidmaatschap geldt de machtiging uiteraard pas vanaf het moment dat het lidmaatschap, op verzoek het proeflid, wordt omgezet in een volledig lidmaatschap.

 
   
 
   
 
Aanvullende informatie
  Hieronder staat nog een aantal vragen over je hockeyervaring. Daarnaast willen we graag weten op welke manier je een bijdrage kunt leveren binnen Avanti.

 
Hockeyervaring
   
   
   
   
 
Vrijwilligerswerk
  Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers! Daarom vragen wij leden, en ouders van jeugdleden, welke bijdrage zij kunnen leveren aan de werkzaamheden die binnen de vereniging uitgevoerd moeten worden. Je kunt op veel verschillende manieren een bijdrage leveren. Denk daarbij bijvoorbeeld het bezetten van de wedstrijdtafel, onderhoud van de accommodatie, fluiten van wedstrijden, coachen van een team of 'iets in de organisatie'.

 
   
Overige
  Wil je verder nog wat kwijt over je inschrijving? Geef dat dan hieronder aan.

 
   
 
Afronden
  Heb je alle vragen ingevuld en heb je de privacyverklaring en algemene voorwaarden gelezen en geaccepteerd? Klik dan op "Volgende stap". Je krijgt dan een samenvatting van je inschrijving te zien die je kunt controleren. Als die klopt kun je het inschrijfformulier versturen.

 
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB.