De Reünisten

Welkom reünisten, veteranen, veterinnen, fans, vrijwilligers en andere geïnteresseerden.

In 2020 hebben we een officiële Stichting Avanti Reünisten opgericht. Met als hoofddoelstelling financiële bijdragen te leveren aan hockeyactiviteiten voor de jeugd van onze mooie club Avanti.

Maar is het ook zeker van belang dat de aangemelde rëunisten weer contact met elkaar kunnen opnemen; om oude, stoere verhalen uit wisselen, elkaar te zien bij het Volksfeest en natuurlijk om deel te nemen aan een lustrumtoernooi.

Je kunt je aanmelden op de Avanti-rëunisten app via [email protected]. Je geeft zelf aan welke gegevens voor iedereen zichtbaar mogen zijn en welke niet. Hiermee vrijwaar je de Stichting van privacy gevoelige aspecten. Het Stichtingsbestuur zal wel toegang krijgen tot alle gegevens en zal hier natuurlijk zeer zorgvuldig mee omgaan.

Door je op te geven ga je akkoord met een jaarlijkse financiële bijdrage. Je kan in de app aangeven hoe hoog deze zal zijn (minimaal € 25,-).

Mocht je nog oude foto’s in bezit hebben dan kun je deze altijd naar het Stichtingsbestuur sturen; deze zullen een leuke aanvulling zijn.

Tot slot: wie het hoort, zegt het voort, wij hopen op vele aanmeldingen!

Het Stichtingsbestuur,

Josée Mees
Hans van Ommen
Jan Pleiter
Gerard Grobben

Website reünisten