FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 01 Geschiedenis  Aantal vragen: 1
 02 Kennismaken  Aantal vragen: 1
 03 Lidmaatschap  Aantal vragen: 3
 04 Informatie voor nieuwe leden  Aantal vragen: 5
 05 Belangrijke informatie  Aantal vragen: 6
 07 Vertrouwenspersoon  Aantal vragen: 1

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

05 Belangrijke informatie
A. Vrijwilligers 

 
De club kan gewoonweg niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Op de inzet van junior- en seniorleden en de ouders van juniorleden zal regelmatig een beroep gedaan worden. Dit kan zijn bij het meehelpen bij de kantinediensten, het rijden voor een team, het coachen van een team, het fluiten van een wedstrijd, etc. etc.
 
B. Kantinedienst 

Bardienst bij Avanti
W.M.H.C. Avanti verwacht dat ieder lid/ouder van een jeugdlid beschikbaar is om een bardienst te draaien.

Ik ben ingedeeld, maar ik ben verhinderd.
Wanneer je verhinderd bent, moet je zelf voor vervanging zorgen en dit doorgeven aan de barcommissie ([email protected]). Afmelden zonder vervanging is niet mogelijk.

Ik heb geen e-mail gehad, dus ik wist niet dat ik bardienst moest draaien.
Wanneer je wordt ingedeeld voor een bardienst, ontvang je hierover ruim van te voren een e-mail op het door jou opgegeven e-mailadres. Daarnaast ontvang je in de week dat je bardienst moet draaien nog een herinneringsmail. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van je e-mailadres en het telefoonnummer (je kunt dit wijzigen wanneer je met je lidnummer en wachtwoord inlogt op de site van Avanti).

Om misverstanden uit te sluiten wordt daarnaast verwacht dat ieder lid vanaf de dinsdag voor het speelweekend op de site kijkt of hij/ zij voor dat weekend staat ingepland.

 
C. Rijden  

 
Als uw team of dat van uw kind een uitwedstrijd speelt, wordt er bij toerbeurt een beroep op u gedaan om te rijden. Per uitwedstrijd betaalt iedereen een bepaald bedrag. De coach verdeelt het bedrag evenredig over het aantal rijders.

Let op! Er mogen maximaal 3 kinderen op de achterbank zitten en zeker géén kind in de zgn. "kattenbak" en natuurlijk altijd de gordels om!

 
D. Coachen 
 
Een jeugdteam kan niet zonder coach. Het is mogelijk dat u gevraagd wordt om het team van uw kind te coachen. Een coach houdt zich bezig met het begeleiden van een team voor, tijdens en na een wedstrijd. De coach regelt de ontvangst en verdeling van het rijdersgeld, levert na de wedstrijd het getekende wedstrijdformulier bij de wedstrijdsecretaris in, houdt de ontwikkelingen van de spelers en het team in het veld bij en stemt deze ook af met de trainer. De coach wordt bij zijn taak als coach ondersteund door de Technischecommissie. Coachen is vreselijk leuk om te doen!
 
E. Fluiten/Scheidsrechter  

Ieder spelend lid vanaf 15 jaar is, door de KNHB, verplicht om een scheidsrechterskaart te halen. Zonder scheidsrechterkaart is een speler niet gerechtigd om aan competitiewedstrijden deel te nemen.

Bij toerbeurt zal u worden ingedeeld om te fluiten. Wanneer uzelf niet kunt fluiten, dan wordt er van u verwacht dat u ZELF iemand anders regelt en dit dan doorgeeft aan de contactpersoon van die dag.

 
F. Vele (actieve) handen maken licht werk!  
 
Naast bovengenoemde activiteiten stelt de club het zeer op prijs als u actief wilt zijn op andere gebieden, zoals trainen of het deelnemen in een commissie.