FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 01 Geschiedenis  Aantal vragen: 1
 02 Kennismaken  Aantal vragen: 1
 03 Lidmaatschap  Aantal vragen: 3
 04 Informatie voor nieuwe leden  Aantal vragen: 5
 05 Belangrijke informatie  Aantal vragen: 6
 07 Vertrouwenspersoon  Aantal vragen: 1

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

07 Vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersoon 

Avanti wil een veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier kan hockeyen. We doen er met elkaar alles aan om zaken als pesten, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

Maar stel nu dat er iets gebeurt wat iemand niet kan of niet wil bespreken met de trainer, coach of het bestuur, dan is er de vertrouwenspersoon. Een centraal aanspreekpunt waar je terecht kunt met vragen die je niet makkelijk stelt, of waarvan je verwacht dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zoekt samen met jou naar een oplossing. Snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde wordt gemaakt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en herhaling kan worden voorkomen. Je kunt er ook terecht met vragen voordat er problemen zijn, om advies in te winnen en overleg te plegen. De vertrouwenspersoon is er voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden van alle leeftijden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van Avanti? Als je vragen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon. De vragen die je hebt kunnen gaan over:

  • pesten en gepest worden;
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • een vermoeden van ‘grensoverschrijdend” gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • je maakt je als ouder zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon? De gesprekken die tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, blijven vertrouwelijk. Er wordt alleen informatie met derden gedeeld als jij daar toestemming voor geeft.

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur van Avanti. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor?

  • verschillen van inzicht over technisch beleid zoals gevoerd door trainers, coaches, commissies of bestuur;
  • problemen over teamsamenstellingen;
  • problemen over besluiten van bestuur of ledenvergadering.

De vertrouwenspersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang nodig is zal dit in afstemming met de betrokkene(n) plaatsvinden buiten Avanti.

Anja Padberg is vertrouwenspersoon van Avanti. Je kunt haar bereiken per e-mail: [email protected].