FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 01 Geschiedenis  Aantal vragen: 1
 02 Kennismaken  Aantal vragen: 1
 03 Lidmaatschap  Aantal vragen: 3
 04 Informatie voor nieuwe leden  Aantal vragen: 5
 05 Belangrijke informatie  Aantal vragen: 6
 07 Vertrouwenspersoon  Aantal vragen: 1

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

03 Lidmaatschap
A. Lid worden van W.M.H.C. Avanti 

Je wordt lid door je aan te melden via het aanmeldingsformulier.

Wil je eerst meer weten? Op deze pagina vind je meer informatie over het lidmaatschap en onze vereniging.

 
B. Contributie 

Contributie
De contributie voor het seizoen 2021-2022 is op 28 september 2021 vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni.

Bedragen

Abonnement
Contributie 2021-2022
Senioren (18+)
€ 283
Studenten* (18+)
€ 233
A/B Junioren (14-17)
€ 178
C/D Junioren (10-13)
€ 162
E Junioren (8-9)
€ 157
F-Jeugd (6-7)
€ 116
Benjamins (< 6)
€ 86
Trimlid incl. Hockey 7 (18+) € 125
Trainingslid (18+) € 177

Nieuwe seniorleden en juniorleden betalen € 20 entreegeld. Uitgezonderd trimleden, juniorleden jonger 7 jaar en oud-leden die binnen 3 jaar weer lid worden. Juniorleden F die juniorleden E worden betalen alsnog entreegeld.

De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd die het lid bereikt op 1 oktober van het seizoen, dus niet afhankelijk van de teamindeling.

Studententarief
* Om in aanmerking te komen voor het studententarief dient élk jaar vóór 15 september de inschrijving via DUO-Studielink gemaild te worden aan de penningmeester.
E-mailadres: [email protected]

Wedstrijdtenue
Bijdrage voor het wedstrijdtenue €15,- per jaar. Dit wordt bij de termijn in rekening gebracht.

Inning contributie 
Het proces rondom de inning van de contributies wordt vanaf seizoen 2020-2021 verzorgd door LISA Contributie. LISA Contributie zorgt ervoor dat incasso’s worden uitgevoerd, storneringen worden verwerkt en via iDEAL betaald kan worden. Het lid kan betalen iDEAL als hij geen machtiging heeft afgegeven.

Wanneer de contributie op jaarbasis minder is dan €100,- zal dit in 1 termijn worden gefactureerd. Overige tarieven gaan in 2 termijnen (oktober en februari). De bijdrage voor de wedstrijdkleding €15,- wordt bij de 1e  termijn inrekening gebracht.

Adreswijzigingen of wijzingen in rekeninggegevens kunnen doorgeven via [email protected] Wijzigingen in contactgegevens kunnen via de website of in de LISA-app worden doorgegeven.

Bankrekeningnummer
Het rekeningnummer van WMHC Avanti is NL 16 RABO 0132 3299 80 bij Rabobank te Winterswijk

 
C. Opzeggen lidmaatschap 

Opzeggen van het lidmaatschap
Wanneer je lid bent van Avanti, dan geldt dat lidmaatschap voor het hele seizoen. Je bent de contributie dan ook verschuldigd tot en met het einde van het seizoen.
Wanneer je het lidmaatschap wilt opzeggen, dan moet je dat (conform de statuten) voor 15 juni van het betreffende verenigingsjaar doen.

Restitutie en overige contributie-tarieven
Restitutie van contributie kan bij uitzondering verleend worden. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld een langdurige blessure, zwangerschap of een studie in het buitenland. Het dagelijks bestuur besluit of restitutie ook daadwerkelijk wordt toegekend. Ook wanneer je verwacht in aanmerking te komen voor een afwijkend contributie-tarief  beslist het dagelijks bestuur of dit toegekend wordt. Verzoek tot restitutie/ afwijkend contributietarief kan per mail naar [email protected]. Restitutie van contributie geldt niet voor vaste afdracht aan de KNHB en de gemeente.