FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 01 Geschiedenis  Aantal vragen: 1
 02 Kennismaken  Aantal vragen: 1
 03 Lidmaatschap  Aantal vragen: 3
 04 Informatie voor nieuwe leden  Aantal vragen: 5
 05 Belangrijke informatie  Aantal vragen: 6

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

03 Lidmaatschap
A. Lid worden van W.M.H.C. Avanti 

Je wordt lid door je aan te melden via het aanmeldingsformulier. Download het formulier, vul het in en stuur het op naar het secretariaat. Het postadres en e-mailadres van het secretariaat vind je in het formulier.

Nog geen hockeyervaring? Kijk dan hier voor een kennismaking.

 
B. Contributie 

Contributie
De contributie voor het seizoen 2019-2020 is op 19 juni 2019 vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Bedragen

Abonnement
Contributie 2019-2020
Senioren (18+)
€ 283
Studenten* (18+)
€ 233
A/B Junioren (14-17)
€ 178
C/D Junioren (10-13)
€ 162
E Junioren (8-9)
€ 157
F-Jeugd (6-7)
€ 116
Benjamins (< 6)
€ 86
Trimlid (18+) € 76
Trainingslid (18+) € 177

Nieuwe seniorleden en juniorleden betalen € 20 entreegeld. Uitgezonderd trimleden, juniorleden jonger 7 jaar en oud-leden die binnen 3 jaar weer lid worden. Juniorleden F die juniorleden E worden betalen alsnog entreegeld.

De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd die het lid bereikt op 1 oktober van het seizoen, dus niet afhankelijk van de teamindeling. 

Studententarief
* Om in aanmerking te komen voor het studententarief dient vóór 15 september van elk jaar de inschrijving via DUO-Studielink gemaild te worden aan de penningmeester.
E-mailadres: [email protected]

Wedstrijdtenue
Bijdrage voor het wedstrijdtenue €15,- per jaar. Dit wordt bij de termijn in rekening gebracht.

 
C. Opzeggen lidmaatschap 

Opzeggen van het lidmaatschap
Wanneer je lid bent van Avanti, dan geldt dat lidmaatschap voor het hele seizoen. Je bent de contributie dan ook verschuldigd tot en met het einde van het seizoen.
Wanneer je het lidmaatschap wilt opzeggen, dan moet dat (conform de statuten) voor 1 juni van het lopende seizoen gebeuren.

Restitutie
Restitutie van contributie kan bij uitzondering verleend worden. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld een langdurige blessure, zwangerschap of een studie in het buitenland. Het dagelijks bestuur besluit of restitutie ook daadwerkelijk wordt toegekend. Verzoek tot restitutie kan per mail naar [email protected]. Restitutie van contributie geldt niet voor vaste afdracht aan de KNHB en de gemeente.