Aangepaste indeling teams voor seizoen 2019-2020

22-6 Nieuws
Beste leden van Avanti,
 
In de bijlage vinden jullie de aangepaste indeling voor het seizoen 2019-2020.

Waar dit mogelijk is hebben wij invulling gegeven aan de wensen met betrekking tot de indeling.

Aan- of afmeldingen kunnen consequenties hebben voor de indeling en daarmee voor het aantal teams.
 
Met sportieve groet,
TC Avanti
 
22-6-2020 Technische commissie Bijlage