Geen wedstrijden, trainingen tot en met 28 april. Geen bijeenkomsten tot 1 juni.

12-3
Update 31 maart 2020:
Alle maatregelen, die tot nu toe tot en met 6 april golden, zijn vandaag verlengd tot en met 28 april.

Dit houdt dus in dat er minimaal tot en met 28 april geen wedstrijden, trainingen of andere activiteiten in en om het clubhuis zijn. 
Tot 1 juni zullen er geen bijeenkomsten (zoals evenementen en toernooien) worden gehouden bij Avanti.

Op de website van de KNHB vind je meer informatie en een overzicht met veel gestelde vragen.

Update 24 maart 2020:
"Voor de sport geldt dat er tot 1 juni geen congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien mogen worden georganiseerd."
Tot 1 juni zullen er dus geen bijeenkomsten gehouden worden bij Avanti.

"Het verbod om sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden, open te stellen, staat nog tot en met 6 april.
NOC*NSF is met het ministerie van VWS in overleg wat een en ander praktisch betekent, bijvoorbeeld voor sporten in de buitenruimte en voor de competities. De KNHB blijft de richtlijnen van het RIVM volgen, net als de adviezen van het ministerie van VWS/NOC*NSF."
Zodra de KNHB hier meer informatie over geeft laten wij dat via de website en de app van Avanti weten.


Update 15 maart 2020: 
Alle onderstaande maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.


Oorspronkelijke bericht 12 maart 2020:
De KNHB heeft alle competitiewedstrijden tot en met 31 maart afgelast. Daarnaast volgt Avanti het advies van de KNHB op om ook overige (hockey)activiteiten af te lasten en het clubhuis dicht te laten.

Dit houdt dus in dat er minimaal tot en met 31 maart geen wedstrijden, trainingen of andere activiteiten in en om het clubhuis zijn.


Hieronder lees je het bericht van de KNHB:

Tot 1 april geen hockeycompetitie in heel Nederland
Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de indamming van het coronavirus in Nederland geeft de KNHB gevolg aan de oproep van het RIVM en de Nederlandse overheid. De KNHB heeft alle wedstrijden afgelast tot en met 31 maart. Dit betreft een maatregel die voor alle teams is genomen ongeacht niveau en competities. Deze maatregel gaat met onmiddellijke ingang in. De KNHB streeft ernaar de afgelaste wedstrijden op een later tijdstip in te halen en zal de mogelijkheden daartoe onderzoeken.

Geen hockeyactiviteiten, clubhuizen dicht
Aansluitend op de landelijke maatregelen vraagt de KNHB haar verenigingen per direct alle hockeyactiviteiten (trainingen, bijeenkomsten etc) af te gelasten tot en met 31 maart, ook als deze bijeenkomsten/trainingen minder dan 100 personen betreffen. Het spreekt voor zich dat ook de door de KNHB georganiseerde activiteiten gedurende dezelfde periode geen doorgang vinden. De KNHB beraadt zich nog over hoe om te gaan met de voorbereiding van de nationale teams op Tokio en het advies hieromtrent NOC*NSF.

Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. De KNHB ondersteunt deze doelstelling, net als NOC*NSF en andere sportbonden. Bij eventueel noodzakelijk nieuw te nemen maatregelen laat de KNHB zich adviseren door het RIVM en NOC*NSF.

 
12-3-2020 Bestuur