Kerstgroet van het bestuur

26-12 Nieuws

Beste Avantianen,

De feestdagen lenen zich altijd uitstekend voor een terugblik op het bijna voorbije jaar. Die traditie doet zich ook dit jaar voelen, ondanks het feit dat 2021 voor de meesten van ons niet snel genoeg kan komen.

Wanneer ik mij beperk tot Avanti hebben we natuurlijk te maken gehad met een winterstop, een intelligente lockdown, zomervakantie, het stilleggen van de competitie en uiteindelijk zelfs een harde lockdown die het volledige leven zoals we dat kennen voorlopig heeft opgeschort.
Stuk voor stuk maatregelen die uitlegbaar zijn gezien de ernst van de crisis die de grenzen van ons zorgsysteem steeds verder oprekt. Uiteindelijk is gezondheid ons grootste goed, maar dat alle restricties een enorme invloed hebben moge duidelijk zijn.

Dat geldt ook voor ons als sportvereniging. We hebben in 2020 amper kunnen hockeyen, we missen de gezelligheid en het sporten, het lachen van kinderen op zaterdag en het gerinkel van lege flesjes op zondag. We missen het saamhorigheidsgevoel en misschien zelfs het stille gemopper op regen, wind en tegenstanders.

Er zijn gelukkig ook goede dingen te melden. We hebben een heel loyaal ledenbestand, er zijn zelfs leden bijgekomen afgelopen jaar. Het eerste deel van de contributie is nagenoeg geheel voldaan.
Juist in deze moeilijke tijd is dat hard nodig, maar wellicht niet altijd vanzelfsprekend. Daarom een speciaal woord van dank aan jullie allemaal!
Daarnaast hebben we een aantal nieuwe vrijwilligers die ook graag hun schouders onder de club willen zetten. Denk hierbij aan een vertrouwenspersoon en een nieuwe activiteitencommissie.

Ook dit jaar is de kortingskaartenactie een groot succes geweest. Dankzij de inzet van de sponsorcommissie, maar vooral vanwege alle leden die hun best gedaan hebben de kaarten te verkopen. Uiteindelijk heeft dit meer dan € 5.000 opgeleverd, een bedrag waarmee we iets willen doen waar we allemaal wat aan hebben. Jullie ideeën zijn altijd welkom!

Ik wil via deze helaas wat onpersoonlijke weg mijn grote dank en waardering uitspreken aan alle leden, vrijwilligers en sponsoren. Dankzij jullie allemaal is Avanti een club om trots op te zijn!

Het nieuwe jaar staat voor de deur, een jaar dat is omgeven met hoopvolle berichten over vaccinaties en een geleidelijke terugkeer naar het normale leven waar we allemaal zo naar uitkijken.
We hopen iedereen dan ook weer snel te kunnen verwelkom op en rond onze velden om met elkaar te sporten en te ontspannen. En het glas te heffen op al het goede dat voor ons ligt.

Wij wensen jullie allemaal heel prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar!

Namens het bestuur,
Bas Streppel, voorzitter

 
26-12-2021 Bestuur