Fluiten bij Avanti

Informatie voor scheidsrechters over de tijdelijke coronamaatregelen

Een scheidsrechters hoeft niet als toezichthouder op coronaregels te fungeren. Elke vereniging heeft een coronafunctionaris en bestuursleden die daarvoor verantwoordelijk zijn.

Scheidsrechters kunnen wel spelers en begeleiders op de regels wijzen en optreden als het niet volgen van de regels gevolgen heeft voor de veiligheid van anderen. Voorbeelden:

  • Als een speler bewust hoest of spuugt richting een speler, begeleider, scheidsrechters of toeschouwer dan wordt dat gezien als wangedrag en bestraft de scheidsrechter dat met een definitieve verwijdering (rode kaart).
  • Als een speler zijn neus leeg maakt of spuugt op het veld, dan spreekt de scheidsrechter deze speler hierop aan (waarschuwing). Bij herhaling volgt een groene en vervolgens een gele kaart.
Vergeet niet je eigen fluitje mee te nemen!
Door de huidige omstandigheden worden er tijdelijk geen fluitjes uitgeleend. Heb je geen fluitje, of ben je jouw fluitje vergeten? Dan hebben we eventueel wegwerpfluitjes, maar deze zijn minder fijn.

 

Algemene informatie en afspraken

W.M.H.C. Avanti en de KNHB verwachten dat ieder lid vanaf 12 jaar beschikbaar is als spelbegeleider (jongste jeugd) of scheidsrechter. Daarnaast is de algemene regel dat leden van 16 jaar en ouder over een scheidsrechterskaart moeten beschikken.

- Leden vanaf 12 jaar (zonder scheidsrechterskaart) kunnen worden ingedeeld als spelbegeleider bij wedstrijden van de jongste jeugd (F-jes & E-tjes).
- Leden vanaf 14 jaar (zonder scheidsrechterskaart) kunnen worden ingedeeld als spelbegeleider bij wedstrijden van de F-jes, E-tjes & 8D.
- Leden vanaf 16 jaar (met scheidsrechterskaart) kunnen worden ingedeeld als scheidsrechter bij alle wedstrijden.

Ouders als spelbegeleiders:
Sinds dit seizoen worden bij wedstrijden van de jongste jeugd ouders van de ontvangende teams ingezet als spelbegeleider. Zij fluiten een wedstrijd samen met jeugdspeler (12-15 jaar).

Bij het indelen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de ervaring van een scheidsrechter, daarnaast wordt er zoveel mogelijk geprobeerd minder ervaren scheidsrechters samen met wat meer ervaren scheidsrechters een wedstrijd te laten fluiten.

Om alles soepel te laten verlopen verwachten we dat je als spelbegeleider/scheidsrechter een kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig bent op de club.

Ik ben ingedeeld als scheidsrechter, maar ik ben verhinderd
Wanneer je verhinderd bent moet je zelf voor vervanging zorgen en dit doorgeven aan de scheidsrechterscommissie ([email protected]). Afmelden zonder vervanging is niet mogelijk!

Let op! Wanneer je een vervanger hebt geregeld, maar dit niet doorgeeft bestaat de kans dat je fluitbeurt niet genoteerd wordt en je opnieuw ingedeeld wordt.

Ik heb geen e-mail of sms gehad, dus ik wist niet dat ik moest fluiten
Wanneer je wordt ingedeeld als scheidsrechter ontvang je hierover ruim van tevoren een e-mail op het door jou opgegeven e-mailadres. Daarnaast ontvang je in de week dat je moet fluiten nog een herinneringsmail. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van je e-mailadres en telefoonnummer (je kunt dit wijzigen wanneer je met je lidnummer en wachtwoord inlogt op de site van Avanti).

Om misverstanden uit te sluiten wordt daarnaast verwacht dat ieder lid vanaf de dinsdag voor het speelweekend op de site kijkt of hij voor dat weekend staat ingepland.

Ik heb een vervanger geregeld, maar deze is niet op komen dagen
De regel is dat degene die is ingedeeld verantwoordelijk is voor de vervanger. Als de vervanger niet komt opdagen kan het dus zo zijn dat jij alsnog een sanctie opgelegd krijgt.

Schorsing
Helaas komt het nog te vaak voor dat een scheidsrechter, of zijn/haar vervanger, niet of te laat komt opdagen voor een wedstrijd. Dit is erg vervelend voor de wedstrijdtafel en de verschillende teams! In dat geval zal de wedstrijdtafel dit dan ook doorgeven aan de scheidsrechterscommissie, deze zal de zaak vervolgens afhandelen volgens de regels zoals die zijn vastgelegd door het bestuur.

Concreet betekent niet op komen dagen:
- 1e keer: een schorsing voor de eerstvolgende wedstrijd en het inhalen van de fluitbeurt.
- 2e keer of vaker: bestuur bepaalt de straf.

Hoeveel wedstrijden moet ik per seizoen te fluiten?
Gezien het totale aantal thuiswedstrijden in combinatie met het beschikbare aantal scheidsrechters/spelbegeleiders moet je rekenen op 3 tot 4 wedstrijden per seizoen.

Vind je het leuk om te fluiten? Geef dit dan door aan de scheidsrechterscommissie. In overleg met jou kunnen ze je dan vaker indelen en je bij het fluiten begeleiden.

Zorg dat je na de wedstrijd het digitaal wedstrijdformulier invult
Nadat je een wedstrijd hebt gefloten moet je het digitale wedstrijdformulier invullen (m.u.v. F-jes, E-tjes en 8D). Hiervoor log je in op wmhc-avanti.nl/formulier met je lidnummer of kaartnummer en de verificatiecode die je voor die wedstrijd hebt ontvangen. Nadat je alles heb ingevuld kun je het formulier afronden en uitloggen. Het is belangrijk dat je het formulier zo snel mogelijk na de wedstrijd afrondt, omdat het wedstrijdsecretariaat dan alle uitslagen op tijd binnen heeft.

Spelregels (11-tallen)
De spelregels voor de 11-tallen vind je op de website van de KNHB.

Spelbegeleiding Jongste Jeugd (3-tallen, 6-tallen, 8-tallen)
De spelregels voor de Jongste Jeugd vind je hieronder.

Spelbegeleiding 3-tallen
Spelbegeleiding 6-tallen
Spelbegeleiding 8-tallen
Veldindeling 3, 6 en 8-tallen
Presentatie Spelbegeleiding